Hålborrning

Hålborrning

Vi borrar hål i trycksaker efter önskemål av placering och hålradie. Triohålning kallas den vanliga hålningen som används för svenska pärmar.

 

Hörnrundning kan man lätt göra i en hörnrundningsstans med fast rundningar eller genom att stansa arken efter valfri form.

 

Att tänka på vid hålning/hörnrundning:
• Gör markering för var hålning ska vara men se till att det finns information under markeringen. Vid tryckning tar vi bort markeringar.
• Utfall måste finnas med även vid hörnrundningar.

bild