Integritetspolicy

Integritetspolicy

Med denna integritetspolicy vill vi visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagar och förordningar (GDPR). Du kan alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss då vi hanterar säkerheten kring dina personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplats.

 

Dessa uppgifter lagrar vi och så länge lagrar vi dina uppgifter

Personuppgifterna som lagras är de uppgifter du själv fyller i vid förfrågan eller prisförslag, det vill säga namn, telefonnummer och e-postadress. Uppgifterna du lämnar sparas så länge vi behöver komma i kontakt med er.

 

Ändamålet med insamlingen

Vi samlar in personuppgifter om dig när du skickar in en förfrågan eller vill ha ett prisförslag. För att kunna återkoppla med den informationen ni önskar få från oss.

 

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

En gång per år har du rätt att kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig (så kallat registerutdrag). Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst. För att göra enansökan om registerutdrag ska den vara skriftlig och undertecknad av den sökande samt skickas till personuppgiftsansvarig. Se längst ner för kontaktuppgifter.

 

Samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

 

Förändringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att justeras. Vid genomförande av väsentliga förändringar i integritetspolicyn informeras du via e-post innan ändringarna träder i kraft

 

Personuppgiftsansvarig

Namn: Maria Rydqvist

Adress: Norra Stationsgatan 93

E-post: mail@digaloo.se

Telefon: 08-33 37 01