CAIA Cosmetics

Face palette

Beskrivning:

Kreativt ateljéarbete i form av skisser, original och dummytillverkning.  Även konsultation i produktionstekniska frågor som  materialval och färgställning samt instruktioner till fabrikstillverkning.

Vill du också skapa något magiskt?

Godkänner