CAIA Cosmetics

Face palette

Beskrivning:

Kreativt ateljéarbete i form av skisser, original och dummytillverkning.  Även konsultation i produktionstekniska frågor som  materialval och färgställning samt instruktioner till fabrikstillverkning.

Skicka förfrågan på en liknande produkt

Godkänner