DICE

Foliering konferensrum

Genomförande:
Framtagning av materialval och färgprover. Produktion och installation av vit printa transparent folie till konferensrum.

Vill du också skapa något magiskt?

Godkänner