Espressohouse

Genomförande:
Framtagning av artwork och produktion och installation av unika tapeter till restauranger.