Genova

Prospekt

Beskrivning:

Format: 300x400mm 

Omfång: 36-sid. + 4-sid omslag

Färger: 4+4 (CMYK)

Papper inlaga: Multidesign original white 150g 

Efterbehandling: Limbindning 

Vill du också skapa något magiskt?

Godkänner