Stansning

Stansning

Trycksaker som ska ha något annat än en rektangulär form stansas, till exempel flikblad till pärmar.

Perforering är en sorts stansning/rivanvisning som gör det lättare att riva av exempelvis en talong eller ett svarskort.

Att tänka på vid stansning:
• Glöm inte bort att utfall krävs även vid stansade jobb.

Se vår Efterbehandlingsguide för vad man ska tänka på vid framtagande av stansade trycksaker.