Bokbinderi

Bokbinderi

Digaloo har ett eget bokbinderi som är helt anpassat efter digitaltryckets behov av snabba inställelsetider och flexibilitet. Här utför vi de flesta och vanligaste efterbehandlingsmetoderna såsom bigning, falsning, renskärning, klammerhäftning, wire-bindning, hålborrning, plockning, paketering och distribution. Övriga bokbinderiarbeten som stansning, perforering, foliering, och UV-lack har vi ett väl inarbetat kontaktnät med kunniga underleverantörer som utför.

content image
Skärning

Alla produkter trycks på större tryckark för att optimera användningen av ytan och därmed spara på papper och miljö. Därefter renskärs samtliga produkter ner till slutformat. Detta görs oftast maskinellt men vissa moment i mindre serier kan utföras för hand.

content image
Bigning

Trycksaker som ska falsas (vikas) kan ibland behöva bigas för att undvika att sprickor eller sk. strålveck uppstår i ryggen. Vid bigning skapar man en inpressning i papperet som förstör pappersfibrerna och ger en snyggare falsning utan sprickor. Vi bigar produkter med högre ytvikt än 150g och speciellt när fiberriktningen ligger åt fel håll. Vi strävar dock alltid efter att fiberriktningen i pappret ska ligga längs med falsen (ryggen).

content image
Falsning

Falsning är facktermen för att vika papper. Detta moment utförs oftast i maskin men kan även utföras med ett sk. falsben vid manuell falsning. För att inte papperet ska spricka är det viktigt att det falsas längs med pappersfibrerna. Vid högre ytvikter eller om det produktionstekniskt inte är möjligt med rätt fiberledd behöver papperet först bigas för att inte papperet ska spricka. Produkter med tunga färgplattor i ryggen är speciellt känsliga för maskinfalsning.

content image
Klammerhäftning

En klammerhäftad produkt kallas oftast för en broschyr och den måste ha ett sidantal jämnt delbart med fyra. Klammerhäftning utförs i flera moment där arkdelarna först plockas i ordning för att sedan häftas i mitten och därefter falsas till slutformatet. Det sista skäres i magen görs alltid sist för att få en jämn slutprodukt. Klammerhäftning väljs oftast upp till ca 48-sid. Vid större omfång (sidantal) måste produkten limbindas eller wire-bindas då ryggen annars blir för tjock.

content image
Limbindning

Limbindning är en påkostad och mycket tålig bindningsteknik som används till trycksaker som ska ha extra lång hållbarhet såsom böcker.

content image
Trådbindning

Trådbindning är en påkostad och mycket tålig bindningsteknik som används till trycksaker som ska ha extra lång hållbarhet såsom böcker.