Studio

Med fokus på slutprodukten och med erfarenhet av trycksaksproduktion skapar vi anpassade produkter som optimerar effekten av alla trycktekniska funktionerna och möjligheter. I vår egna studio erbjuder vi följande tjänster:
 

Formgivning
Originalarbete
Konstruktion
Fotografering
Bildbehandling
Copy
Korrektur
Provtryck
Dummytillverkning

bild